- محصولات خریداری شده به هیچ عنوان امکان مرجوعی ندارند.

نکته :

- فقط در صورتی که محصول خریداری شده دارای ایراد فیزیکی بوده و یا مغایر با محصول درخواستی باشد، پس از بررسی کارشناسان ما مرجوع می شوند.