بعد از انتخاب محصول در سبد خرید و قبل از پرداخت باید در سایت ثبت نام کنید و بعد از ثبت نام و تکمیل پروفایل مبلغ فاکتور را پرداخت کنید.